Inloggen

preview
Nieuwsbrief 4, februari 2020
Wat heeft het opgeleverd?

 

Eind januari hebben twee dagen gestaakt. Afgelopen week was het schreindend tekort in het onderwijs wederom in het nieuws. Het schaadt de economie. Eindelijk ook erkenning vanuit een andere hoek. De twee dagen dat we gesloten waren zijn zinvol besteed. Op donderdag hebben we met elkaar naar oplossingen gezocht; we kennen de stand van zaken. Wat kunnen we nu wél doen?

Eén van de aandachtspunten is het actief behoud van invalkrachten, startende leerkrachten en stagiares binnen de stichting. Dat zit 'm niet alleen in vergoedingen maar vooral in begeleiding. Daarnaast is naar voren gekomen dat we, als stichting, nog te weinig actief studenten werven op de hogescholen. 

Op dorpsniveau ontstond het idee parttimers tijdelijke uitbreiding te geven om op een andere school een zieke collega te vervangen. Dit idee zal binnen Sassenheim en Warmond verder uitgewerkt worden. 

Alleen gaan we de strijd niet winnen, dus hebben we u als ouder ook nodig. Wie van u is leerkacht, pedagogisch medewerker, heeft affiniteit met het werken met kinderen en zou, onder supervisie van een leerkracht, in geval van nood een groep kinderen willen opvangen? We horen het graag! 

Om onze oprechte zorgen te uiten zijn er vrijdag koekjes gebakken, mét fairtrade suiker. De koekjes zijn voorzien van de boodschap "we slikken het niet meer voor zoete koek" uitgedeeld, onder andere aan het College van Bestuur van Sophiascholen.

 

Donderdag sluiten we, met Carnaval, een periode af waarin er hard gewerkt is. De voorjaarsvakantie begint op vrijdag 21 februari voor de kinderen. De leerkrachten zijn dan nog bezig met het afsluiten van een toetsperiode en het schrijven van rapporten.

 

Fijne vakantie allemaal! 

 

Vakantierooster 2020-2021

Team en MR hebben ingestemd met het vakantierooster 2020-2021. Dit rooster wordt opgesteld in overleg met de directie van het Rijnlands én de gemeenschappelijke directeuren primair onderwijs van Sassenheim en Warmond. 

Studiedagen en vrije middagen worden op schoolniveau ingevuld. Bij het maken van het rooster wordt rekening gehouden met de vakantiespreiding vanuit de overheid, de planning van toets- en examenweken, studiedagen ten bate van schoolontwikkeling, een evenredige verdeling van de schoolweken over een jaar in combinatie met het aantal uren dat leerlingen gemiddeld tijdens een schooljaar op school moeten zitten. 

 

Inline image

 

Fairtrade school

De Startbaan is al ruim 5 jaar Fairtrade-school. De toenmalige leerlingenraad heeft het initiatief genomen om de Startbaan een Fairtrade school te laten worden. Tot nu toe zijn we de enige Fairtrade-school in Teylingen! 

 

Fairtrade ofwel eerlijke handel wil dat producenten in ontwikkelingslanden een kans krijgen op een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. Niet door ontwikkelingshulp maar door fair met elkaar te handelen. Fairtrade maakt producenten en consumenten samen verantwoordelijk voor verbetering. Het is bij uitstek een ontwikkelingsmodel, dat armoede en achterstand wil omzetten in vooruitgang en ontwikkeling. Het leuke is: door fair te shoppen draag je bij aan een eerlijker wereld. Wie wil dat nou niet?

 

In een notendop betekent Fairtrade school zijn dat we op school fairtrade koffie en thee drinken. In de klassen wordt er gesproken over Fairtrade; over eerlijkheid in de wereld. En tijdens ons jaarlijkse project en diverse lessen is er aandacht voor de leefsituaties van mensen in alle delen van de wereld.

 

Omdat Fairtrade Teylingen 5 jaar bestaat is er een interview geweest met Wendy en twee leerlingen van de huidige leerlingenraad. Dit artikel wordt gepubliceerd in de Teylinger. Meer informatie over Fairtrade Teylingen vindt u hier: http://www.teylingenfairtrade.nl/

ft

 

 

 

 

Waterleiding

Zoals u wellicht heeft vernomen uit een pers- of mediabericht kan in een gebouw dat gebouwd is voor 1960 sprake zijn van ‘lood in drinkwater’. Er is sprake van ‘lood in drinkwater’ als voor het transport van het drinkwater in het gebouw gebruik wordt gemaakt van loden leidingen. In gebouwen die na 1960 zijn gebouwd is hier géén sprake van. De Startbaan is gebouwd in 1987. Dit betekent dat voor het transport van het drinkwater op onze school geen gebruik wordt gemaakt van loden leidingen. Op www.ggdhm.nl staat meer informatie over lood in kraanwater en een actueel overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

Lezen!!!!

"Gedurende het jaar worden er verschillende evenementen zoals ‘de Nationale Voorleesdagen’ georganiseerd. Het doel is te stimuleren dat kinderen -die zelf nog niet kunnen lezen- regelmatig worden voorgelezen. Maar lezen is voor alle leeftijden van onschatbare waarde: je wordt er slim, blij én gezond van. 

Lezen en voorgelezen worden is gezond. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen. Op de eerste plaats werkt lezen vooral erg ontspannen. Het geeft je kind een kijkje in een compleet andere wereld. Spannend, avontuurlijk, vrolijk en vol fantasie! Boeken lezen stimuleert de verbeeldingskracht en dat zorgt ervoor dat je kind helemaal weg kan dromen bij een verhaal: “Joehoe, ik vroeg wat aan je…”. Heerlijk, toch?" (Verkregen van www.squla.nl)

 

Het College van Bestuur van Sophiascholen deelt deze mening pro-actief. Daarom krijgen alle kinderen in groep 7 en 8 het boek "Koning van Katoren" cadeau. Kinderen van de Startbaan krijgen dit boek nog voor de voorjaarsvakantie mee naar huis!

kvk

Nieuwsbrief van basisschool de Startbaan, Smirnoffstraat 15, 2171NZ Sassenheim, 0252-232875