Inloggen

preview
Nieuwsbrief 7, juli 2020
Fijne vakantie!

Het team van de Startbaan wenst u een hele fijne vakantie!

 

Pien

 

 

Extra studiedag woensdag 9 september

Woensdag 9 september staat, nog niet eerder aangekondigd, een extra studiedag gepland. 

 

Deze dag willen we gebruiken om met elkaar het rapport door te nemen dat door Mark van der Pol over de school is opgesteld. Mark heeft de afgelopen weken verschillende beleidsstukken bestudeerd, met kinderen en ouders gesproken, heeft bij alle leerkrachten een lesobservatie gedaan en is met het hele team en het bestuur in gesprek gegaan. Een schriftelijke terugkoppeling ontvangen we hopelijk deze week nog. 

De aanbevelingen zullen de thema's bepalen die we de komende jaren zullen gaan oppakken. Op deze studiedag gaan we ons verdiepen in het rapport en vast schooldoelen voor de komende periode op stellen. 

 

Over deze aanpassing van het rooster is overleg gepleegd met Medezeggenschapsraad. Mede omdat de leerlingen voldoen aan de wettelijk gestelde norm van onderwijstijd heeft de MR een positief advies gegeven. 

 

 

Bereikbaarheid Smallsteps

Smallsteps verzorgt op de Startbaan de tussenschoolse opvang (TSO). Komend schooljaar zullen zij ook BSO en Peuteropvang gaan bieden.

 

Bart Reinking is de lokatiemanager en aanspreekpunt. U kunt hem bereiken via:

 

bart.reinking@smallsteps.nl 

Afscheid van juf Atie

Afscheid

 

Met plezier kijk ik terug op mijn werk van de afgelopen 7 jaar op de Startbaan.

Vanaf oktober 2013 heb ik als vrijwilliger gewerkt bij de kleuters.

Wekelijks was ik er en genoot van het werken in kleine groepen. Ik deed taal-en rekenspelletjes en ook de husselkring met de jongste kleuters, waar we nieuwe dingen leerden.

Wat waren de kleuters open en onbevangen en soms nieuwsgiering.

Als ik terugkijk denk ik aan mooie en vrolijke gebeurtenissen: het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de sportdag, de juffendag, het uitje naar de Linnaeushof en de spelletjes op de laatste schooldag.

Na een lange tijd van onderwijs geven: eerst als leerkracht op andere scholen en later als vrijwilliger sluit ik deze periode af.

Er zullen vast weer nieuwe dingen op mijn pad komen.

Dankbaar ben ik voor de goede jaren op de Startbaan, de fijne samenwerking met de kleuterjuffen en voor wat ik mocht betekenen voor de kleuters.

 

Juf Atie

Nieuwsbrief van basisschool de Startbaan, Smirnoffstraat 15, 2171NZ Sassenheim, 0252-232875